• Ben je een beetje handig, dan verdien je al gauw vijftien euro per uur

Bezorgdagen 2021

De voor uitvoering van de opdracht benodigde exemplaren van het magazine, eventueel aangevuld met reclamemateriaal, worden gemiddeld tien keer per jaar op woensdag vóór 12.00 uur bij de bezorger afgeleverd en dienen door de bezorger uiterlijk op de eerst daaropvolgende zaterdag vóór 12.00 uur te zijn bezorgd op alle adressen zoals vermeld op de bezorgbon.

De (voorlopige) verschijningsdata van het Magazine voor 2021 zijn:
Editie 366: 3 maart 2021 (te bezorgen uiterlijk 6 maart 2021 voor 12.00)
Editie 367:  31 maart 2021 (te bezorgen uiterlijk 3 april 2021 voor 12.00)
Editie 368: 5 mei 2021 (te bezorgen uiterlijk 8 mei 2021 voor 12.00)
Editie 369: 2 juni 2021 (te bezorgen uiterlijk 5 juni 2021 voor 12.00)
Editie 370: 7 juli 2021 (te bezorgen uiterlijk 10 juli 2021 voor 12.00)
Editie 371: 1 september 2021 (te bezorgen uiterlijk 4 september 2021 voor 12.00)
Editie 372: 29 september 2021 (te bezorgen uiterlijk 2 oktober 2021 voor 12.00)
Editie 373: 27 oktober 2021 (te bezorgen uiterlijk 30 oktober 2021 voor 12.00)
Editie 374: 24 november 2021 (te bezorgen uiterlijk 27 november 2021 voor 12.00)
Editie 375: 22 december 2021 (te bezorgen uiterlijk 25 december 2021 voor 12.00)

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en het aantal verschijningsdata te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voor de verspreidingsdatum per e-mail aan de opdrachtnemer bekendgemaakt.

Als een verschijningsdatum vervalt, heeft de opdrachtnemer geen recht op een bezorgvergoeding.