• Ben je een beetje handig, dan verdien je al gauw vijftien euro per uur

Bezorgdagen 2022 / 2023

De voor uitvoering van de opdracht benodigde exemplaren van het magazine, eventueel aangevuld met reclamemateriaal, worden gemiddeld tien keer per jaar op dinsdag bij de bezorger afgeleverd en dienen door de bezorger uiterlijk op de eerst daaropvolgende zaterdag vóór 12.00 uur te zijn bezorgd op alle adressen zoals vermeld op de bezorgbon.

De (voorlopige) verschijningsdata van het Magazine voor 2023 zijn:

Editie 386: 28 februari 2023 (te bezorgen uiterlijk 4 maart 2023 voor 12.00)
Editie 387: 4 april 2023 (te bezorgen uiterlijk 8 april 2023 voor 12.00)
Editie 388: 2 mei 2023 (te bezorgen uiterlijk 6 mei 2023 voor 12.00)
Editie 389: 30 mei 2023 (te bezorgen uiterlijk 3 juni 2023 voor 12.00)
Editie 390: 4 juli 2023 (te bezorgen uiterlijk 8 juli 2023 voor 12.00)
Editie 391: 29 augustus 2023 (te bezorgen uiterlijk 2 september 2023 voor 12.00)
Editie 392: 26 september 2023 (te bezorgen uiterlijk 30 september 2023 voor 12.00)
Editie 393: 24 oktober 2023 (te bezorgen uiterlijk 28 oktober 2023 voor 12.00)
Editie 394: 21 november 2023 (te bezorgen uiterlijk 25 november 2023 voor 12.00)
Editie 395: 19 december 2023 (te bezorgen uiterlijk 23 december 2023 voor 12.00)

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en het aantal verschijningsdata te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voor de verspreidingsdatum per e-mail aan de opdrachtnemer bekendgemaakt.

Als een verschijningsdatum vervalt, heeft de opdrachtnemer geen recht op een bezorgvergoeding.