• Ben je een beetje handig, dan verdien je al gauw vijftien euro per uur

Bezorgdagen 2022

De voor uitvoering van de opdracht benodigde exemplaren van het magazine, eventueel aangevuld met reclamemateriaal, worden gemiddeld tien keer per jaar op woensdag vóór 12.00 uur bij de bezorger afgeleverd en dienen door de bezorger uiterlijk op de eerst daaropvolgende zaterdag vóór 12.00 uur te zijn bezorgd op alle adressen zoals vermeld op de bezorgbon.

De (voorlopige) verschijningsdata van het Magazine voor 2022 zijn:
Editie 376: 2 maart 2022 (te bezorgen uiterlijk 5 maart 2022 voor 12.00)
Editie 377:  6 april 2022 (te bezorgen uiterlijk 9 april 2022 voor 12.00)
Editie 378: 4 mei 2022 (te bezorgen uiterlijk 7 mei 2022 voor 12.00)
Editie 379: 1 juni 2022 (te bezorgen uiterlijk 4 juni 2022 voor 12.00)
Editie 380: 6 juli 2022 (te bezorgen uiterlijk 9 juli 2022 voor 12.00)
Editie 381: 31 augustus 2022 (te bezorgen uiterlijk 3 september 2022 voor 12.00)
Editie 382: 28 september 2022 (te bezorgen uiterlijk 1 oktober 2022 voor 12.00)
Editie 383: 26 oktober 2022 (te bezorgen uiterlijk 29 oktober 2022 voor 12.00)
Editie 384: 23 november 2022 (te bezorgen uiterlijk 26 november 2022 voor 12.00)
Editie 385: 21 december 2022 (te bezorgen uiterlijk 24 december 2022 voor 12.00)

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en het aantal verschijningsdata te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voor de verspreidingsdatum per e-mail aan de opdrachtnemer bekendgemaakt.

Als een verschijningsdatum vervalt, heeft de opdrachtnemer geen recht op een bezorgvergoeding.