• Ben je een beetje handig, dan verdien je al gauw vijftien euro per uur

Bezorgdagen 2023 / 2024

De voor uitvoering van de opdracht benodigde exemplaren van het magazine, eventueel aangevuld met reclamemateriaal, worden gemiddeld tien keer per jaar op dinsdag bij de bezorger afgeleverd en dienen door de bezorger uiterlijk op de eerst daaropvolgende zaterdag vóór 12.00 uur te zijn bezorgd op alle adressen zoals vermeld op de bezorgbon.

Editie 395: 19 december 2023 (te bezorgen uiterlijk 23 december 2023 voor 12.00)

De (voorlopige) verschijningsdata van het Magazine voor 2024 zijn:
Editie 396: 27 februari 2024 (te bezorgen uiterlijk 2 maart 2024 voor 12.00)
Editie 397: 26 maart 2024 (te bezorgen uiterlijk 30 maart 2024 voor 12.00)
Editie 398: 30 april 2024 (te bezorgen uiterlijk 4 mei 2024 voor 12.00)
Editie 399: 4 juni 2024 (te bezorgen uiterlijk 8 juni 2024 voor 12.00)
Editie 400: 9 juli 2024 (te bezorgen uiterlijk 13 juli 2024 voor 12.00)
Editie 401: 3 september 2024 (te bezorgen uiterlijk 7 september 2024 voor 12.00)
Editie 402: 1 oktober 2024 (te bezorgen uiterlijk 5 oktober 2024 voor 12.00)
Editie 403: 29 oktober 2024 (te bezorgen uiterlijk 2 november 2024 voor 12.00)
Editie 404: 26 november 2024 (te bezorgen uiterlijk 30 november 2024 voor 12.00)
Editie 405: 17 december 2024 (te bezorgen uiterlijk 21 december 2024 voor 12.00)

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en het aantal verschijningsdata te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voor de verspreidingsdatum per e-mail aan de opdrachtnemer bekendgemaakt.

Als een verschijningsdatum vervalt, heeft de opdrachtnemer geen recht op een bezorgvergoeding.