• Word bezorger van Limburgs grootste familiemagazine

Bezorgershandleiding

Welkom bij DV Media B.V.

Welkom als bezorger bij DV Media B.V. We zijn een organisatie die zorgt voor het verspreiden van het magazine Nummer 1, eventueel aangevuld met reclamemateriaal in Limburg. Circa 150 bezorgers zorgen ervoor dat het magazine Nummer 1 bij alle mensen in deze regio wordt thuisbezorgd. Jij, als bezorger, bent dus heel belangrijk voor onze organisatie en daarom willen we je via deze handleiding graag bekend maken met het bezorgen.

Overeenkomst van Opdracht
Iedere bezorger voor DV Media B.V. moet een Overeenkomst van Opdracht tekenen voor hij of zij aan de slag kan. In deze Overeenkomst van Opdracht spreken we af dat jij het magazine Nummer 1 en eventueel aanvullend reclamemateriaal gaat bezorgen voor DV Media B.V. tegen de afgesproken vergoeding en voorwaarden. De Overeenkomst van Opdracht is geen arbeidsovereenkomst, je bent dan ook niet in loondienst.

De Overeenkomst van Opdracht ontvang je van ons in tweevoud. Het is belangrijk dat jij deze overeenkomst goed doorleest en volledig invult. De minimumleeftijd om als bezorger aan de slag te kunnen is 15 jaar. Eén ingevuld exemplaar van de Overeenkomst van Opdracht moet teruggestuurd worden naar DV Media B.V. (Dorpstraat 136, 6122 CC Buchten). Het tweede exemplaar is voor je zelf.

Bij de Overeenkomst van Opdracht dient gelijktijdig een goed leesbare kopie (voor- en achterzijde) van een identiteitskaart, paspoort of een geldig verblijfsdocument te worden ingeleverd (geen rijbewijs). De foto en het BSN-nummer mogen worden afgedekt. Op een eventueel verblijfsdocument dient vermeld te staan: Arbeid Vrij Toegestaan, TWV niet vereist.

Na controle van de door jou ingevulde Overeenkomst van Opdracht en de bijgevoegde documenten en als alles klopt, zullen wij de Overeenkomst van Opdracht eveneens ondertekenen en sturen we jou per mail een door ons getekend exemplaar.

Het bezorgen

Het bezorgen houdt in dat je bij elke woning, winkel en bij elk bedrijf in jouw wijk(en) een magazine Nummer 1 en het eventueel aanvullend reclamemateriaal brengt.
Het magazine en het reclamemateriaal mogen niet in elkaar gestoken worden, maar dienen gestapeld te worden om de attentiewaarde te verhogen.

Het magazine en het reclamemateriaal moeten helemaal in de brievenbus gestopt worden, zodat er niets uit de brievenbus hangt. Zo kan er niks nat worden indien het regen.
Het is heel belangrijk dat het magazine - en het eventueel aanvullende reclamemateriaal - stipt op tijd wordt bezorgd.

Het magazine verschijnt gemiddeld 10 keer per jaar. Je ontvangt in januari per mail de verschijningsdata van het magazine voor het desbetreffende jaar. De voorlopige verschijningsdata 2021 staan hier reeds vermeld.

Let op: veranderingen in de verschijningsdata zijn mogelijk. Deze worden uiterlijk 14 dagen voor de verspreiding bekendgemaakt. Als een verschijningsdatum vervalt, heb je geen recht op een bezorgvergoeding.

Je ontvangt het magazine en eventueel aanvullend reclamemateriaal uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur en je moet deze na ontvangst uiterlijk op de eerstvolgende zaterdag vóór 12.00 uur bezorgen.

We proberen je altijd een wijk te geven die zo dicht mogelijk bij jou in de buurt ligt. Dat bevordert de bezorgkwaliteit, omdat je de wijk al kent. De eerste keer dat je gaat bezorgen, ontvang je van ons de bezorgbon van jouw wijk. Op de bezorgbon staan de straten en de exacte huisnummers waar je moet bezorgen. Kijk goed op de bezorgbon waar je moet bezorgen. Het kan zijn dat je in bepaalde straten maar bij een deel van de huizen moet bezorgen. De volgende keren dat je gaat bezorgen ontvang je steeds opnieuw een bezorgbon. Lees deze altijd goed voordat je gaat bezorgen. Via de bezorgbon informeren we jou ook over eventuele nieuwe straten die zijn toegevoegd aan jouw wijk en over eventuele adressen die wegvallen in jouw wijk. Bezorgklachten staan ook op de bezorgbon.

De stickers betekenen het volgende:

Bij deze sticker mag alleen het magazine worden bezorgd. Het reclamemateriaal is door de bewoner niet gewenst en dat moet je respecteren.

In een brievenbus met een officiële NEE/NEE-sticker hoeft er helemaal niets te worden bezorgd, dus geen magazine en geen reclamemateriaal.

Het komt voor dat een bewoner een zelfgeschreven briefje op de brievenbus heeft geplakt waarop staat dat hij of zij geen huis-aan-huisbladen en/of reclamemateriaal wil ontvangen. Op dit adres hoef je niets te bezorgen. Is een sticker onduidelijk of niet compleet aanwezig, bezorg dan wel het magazine en het aanvullend reclamemateriaal. Is er geen brievenbus of zit deze helemaal vol, dan hoef je daar niet te bezorgen. Is het te gevaarlijk om ergens te bezorgen, bijvoorbeeld omdat er een enge hond is, dan hoef je daar ook niet te bezorgen. Geef in deze gevallen door aan DV Media B.V. waar en waarom je ergens niet hebt kunnen bezorgen.

Winkels en bedrijven in jouw wijk
Winkels en bedrijven willen ook graag het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal ontvangen. Zij adverteren er vaak in.
Bij winkels of bedrijven die geen brievenbus hebben, moet je het magazine en het reclamemateriaal binnen afleveren, tenzij de winkel of het bedrijf gesloten is.

Leveringen
Het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal worden bij jou thuis afgeleverd. Er hoeft niemand thuis te zijn om ze aan te nemen. Wel is het belangrijk dat er een plek is waar ze droog en veilig kunnen worden neergezet. Denk hierbij aan een afdak, carport of open schuur. Geef deze plek door aan DV Media B.V.

Is er geen plek waar het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal droog kunnen staan, dan zet de chauffeur de kranten bij de voordeur neer. Zorg er op regenachtige dagen voor dat er een vuilniszak of iets dergelijks ligt, zodat het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal afgedekt kunnen worden.

Bezorgbon
Bij elke levering van het magazine en reclamemateriaal ontvang je een bezorgbon. Hierop staan je naam, wijknummer, bezorgadressen, het aantal magazines, het aantal exemplaren van het aanvullend reclamemateriaal. Op de bezorgbon staan soms ook opmerkingen van DV Media B.V. die voor jou belangrijk zijn, zoals wijzigingen in de te bezorgen adressen in jouw wijk en eventuele bezorgklachten.

Controleer bij aflevering en voor je gaat bezorgen aan de hand van de bezorgbon of je genoeg magazines en aanvullend reclamemateriaal hebt ontvangen. Laat het zo snel mogelijk weten als je te weinig magazines en aanvullend reclamemateriaal hebt ontvangen, dan zorgen wij dat je de ontbrekende magazines en reclamemateriaal krijgt nageleverd.

Mocht je er tijdens het bezorgen achter komen dat je niet genoeg magazines hebt om te bezorgen op alle adressen die staan vermeld op je bezorgbon, laat ons dat dan meteen weten. We passen het standaard aantal dan aan, zodat je in het vervolg genoeg magazines hebt om te bezorgen.

Mocht je er tijdens het bezorgen achter komen dat je te veel magazines van ons hebt ontvangen, geef dat dan ook door. We passen het standaard aantal aan, zodat je in het vervolg niet meer met overgebleven magazines zit. Gooi eventuele magazines die over zijn netjes in de papierbak. Hetzelfde geldt voor eventueel aanvullend reclamemateriaal.

Bezorgvergoeding
Voor de bezorging ontvang je een vergoeding per bezorgd magazine en per bezorgd aanvullend reclamemateriaal. De vergoeding is niet afhankelijk van leeftijd. Je wordt alleen betaald voor goed resultaat: op tijd bezorgen op de juiste adressen.

Rond de vijftiende van de maand na de maand waarin je hebt bezorgd, wordt de bezorgvergoeding betaald. Voorbeeld: als je in november het magazine hebt bezorgd, ontvang je de bezorgvergoeding daarvoor dus rond 15 december.

Rond de vijftiende van de maand ontvang je per mail de betaalspecificatie. Het is belangrijk dat je contact opneemt met DV Media B.V. als er iets niet klopt.

De Overeenkomst van Opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Op de bezorgvergoeding worden geen premies en loonbelasting ingehouden.

Bezorgvergoeding en uitkering/studiefinanciering
Als je naast de vergoeding voor de bezorging van het magazine een uitkering ontvangt van bijvoorbeeld het UWV of de gemeente, dan moet je de inkomsten die je voor de bezorging ontvangt bij hen melden. Maak met hen goede afspraken over je bijverdienste.

Als je studiefinanciering ontvangt, dan mag je tot een bepaald bedrag per jaar bijverdienen. Hoeveel dat is, kun je vinden op de site van de IB Groep. Je hoeft hier pas iets te melden als je per jaar meer verdient dan het door de IB Groep vastgestelde maximum.

We wijzen je erop dat DV Media B.V. verplicht is jaarlijks opgave te doen aan de Belastingdienst van de bedragen die we aan je hebben uitbetaald en dat uitkeringsinstanties deze gegevens ook kunnen inzien. Bespaar jezelf dus een hoop problemen en meld je bijverdienste.

Loonbelasting
Als bezorger ben je zelf verantwoordelijk voor het afdragen van loon- en inkomstenbelasting aan de Belastingdienst en je bent als bezorger ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Je moet je verdiensten als bezorger vermelden in je aangifte inkomstenbelasting.

Verzekeringen
Bezorgers zijn niet in loondienst. Er is dus geen inhouding op de bezorgvergoeding in het kader van de sociale wetgeving. Dat betekent dat je bij ziekte geen vergoeding krijgt betaald.

Schade 
Bezorgers zijn zelf aansprakelijk voor schade die zij tijdens het bezorgen toebrengen aan anderen of aan eigendommen van anderen. DV Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade die bezorgers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden veroorzaken. Dat geldt ook voor schade die de bezorger zelf lijdt tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat je een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Veiligheid
Het vervoermiddel van de bezorger is in het algemeen een fiets. Deze moet in een goede conditie zijn, maar ook veilig. Dus de verlichting moet in orde zijn, reflectoren in de trappers, reflectiestrepen op de fietsbanden. Je ontvangt geen fietsvergoeding of andere vergoeding voor eventuele vervoerskosten. Opvallende kleding vergroot de veiligheid nog meer. Tijdens het bezorgen is een bezorger zelf verantwoordelijk voor het correct naleven van de verkeersregels.

Fietstassen 
Iedere bezorger krijgt van DV Media B.V. een ruime fietstas in bruikleen. De fietstas is eigendom van DV Media B.V. De tas moet weer teruggegeven worden als je met bezorgen stopt. Bij verlies of diefstal van de tas of schade aan de tas worden de kosten (€ 75,00) bij de bezorger in rekening gebracht.

Op de fietstas staat het logo van DV Media B.V. Omdat de naam van DV Media B.V. staat voor kwaliteit, willen wij dat onze bezorgers dat ook uitstralen. Bezorgers van DV Media B.V. worden daarom geacht zich aan de normale verkeers- en gedragsregels te houden.

Klachten
Als bezorger ben jij er verantwoordelijk voor dat elk adres in jouw wijk netjes het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal ontvangt. Toch kan het gebeuren dat je een keer een fout maakt. In dat geval komt er een klacht bij ons binnen. Op het moment dat wij een klacht binnenkrijgen, zal dat direct aan jou doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat jij ervoor zorgt dat er geen klachten over bezorging uit jouw wijk(en) komen.

Komt er een tweede klacht, dan ontvang je van ons een officiële waarschuwing. Als er nog een klacht komt na deze officiële waarschuwing, dan beëindigen we per direct de Overeenkomst van Opdracht en mag je niet langer voor ons bezorgen.

Als blijkt dat je helemaal niet hebt bezorgd, ontvang je geen bezorgvergoeding. Als de bezorgvergoeding al is betaald, dan moet je deze terugbetalen. We mogen ook verrekenen met de volgende bezorgvergoeding.

Het kan gebeuren dat je onterecht een klacht op jouw naam krijgt. Neem dan contact met ons op. We zullen kijken of de klacht inderdaad onterecht is.

Nabezorging
Als er uit jouw wijk een klacht binnenkomt omdat iemand het magazine en/of aanvullend reclamemateriaal niet heeft ontvangen, dan dien jij het magazine en/of het reclamemateriaal na te bezorgen. We zullen dan contact met jou opnemen en aangeven op welk adres niet is bezorgd. Gooi dus niet direct je overgebleven magazines en reclamemateriaal weg.

Dumpen van het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal en flyers
Een bezorger wordt betaald voor het netjes bezorgen van het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal. Het weggooien daarvan is dan ook uit den boze. Als we erachter komen dat een bezorger het magazine en/of het eventueel aanvullend reclamemateriaal dumpt, dan wordt de Overeenkomst van Opdracht per direct beëindigd.

Het magazine en het reclamemateriaal zijn willekeurig gemerkt met een bezorgerscode. Als er wordt gedumpt, kunnen wij aan de hand van deze code zien welke bezorger het materiaal heeft gedumpt.

Mocht de milieupolitie een boete uitschrijven wegens dumping, dan is deze voor jouw rekening. De boete kan oplopen tot € 180,00.

Je kunt een keer niet bezorgen
Je mag iemand anders vragen om in jouw plaats te bezorgen. Als je een keer niet kunt bezorgen, bijvoorbeeld omdat je op vakantie bent, moet je zelf zorgen voor een vervanger. Het is jouw verantwoordelijkheid om de vervanger goed in te lichten over hoe het bezorgen in zijn werk gaat en hoe je wijk is ingedeeld. Het is het beste als jouw vervanger de wijk een keer met je meeloopt. Zo weet de vervanger hoe de wijk loopt en waar hij of zij op moet letten.

Geef de naam, het adres en telefoonnummer van de vervanger door aan de depothouder.

Heb je zelf een vervanger geregeld om je wijk over te nemen, dan wordt de vergoeding naar jou overgemaakt. Je regelt onderling de betaling aan de vervanger.

Als het echt niet lukt om een vervanger te vinden, geef dat dan maximaal twee weken van tevoren door aan de depothouder. Wij gaan dan regelen dat iemand jouw wijk overneemt.

Je kunt zelf ook gebeld worden met de vraag of je een keer een wijk wilt overnemen.

Ziek
Probeer als je ziek bent iemand te regelen die de wijk kan overnemen. Als dit echt niet lukt, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de depothouder. Laat dit uiterlijk om 08.00 uur op de uiterste bezorgdag weten. Dan kunnen wij nog een oplossing zoeken.

Zomervakantie
Aan het begin van het nieuwe jaar ontvang je van ons een vakantieopgaveformulier. Hierop kan je aangeven wanneer je op vakantie gaat. Het ingevulde vakantieopgaveformulier moet je binnen vier weken afgeven aan de depothouder. Wil je graag wat extra verdienen in de vakantie door extra wijken te doen? Geef dan op het vakantieopgaveformulier aan wanneer je beschikbaar bent. Wij kijken dan welke wijk(en) er vrij is/zijn.

Het is de bedoeling dat jij zelf een vervanger regelt om jouw wijk tijdens jouw vakantie over te nemen. Als je een vervanger hebt geregeld, dan dien je dat uiterlijk twee weken voor het begin van jouw vakantie aan de depothouder door te geven. Wij zorgen dan dat het magazine en het eventueel aanvullend reclamemateriaal tijdelijk bij de vervanger worden afgeleverd.

Stoppen met bezorgen
Aan alles komt een einde. Als je wilt stoppen met bezorgen, ontvangen we graag een schriftelijke bevestiging (Dorpstraat 136, 6122 CC Buchten) dat je wilt stoppen. Dat mag ook per mail (info@dv-media.nl). Houd rekening met de opzegtermijn van vier weken. Je ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging met daarin de datum van jouw laatste bezorgdag.  Als jij iemand kent die jouw wijk wil overnemen, dan ontvangen we graag zijn of haar gegevens, zodat we een afspraak kunnen maken met hem of haar. De fietstas wordt na afloop van de opzegtermijn opgehaald. Hiervoor wordt telefonisch een afspraak gemaakt. Als je de fietstas niet inlevert of als deze beschadigd is, wordt € 75,00 schadevergoeding op je laatste bezorgvergoeding ingehouden.

Overige informatie
Als er wijzigingen zijn in je gegevens, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door. Bijvoorbeeld als je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres hebt, of als je gaat verhuizen.

Contact
Voor vragen en opmerkingen kan je altijd contact met de depothouder opnemen in jouw distributieregio. De depothouder is jouw eerste aanspreekpunt. Bij het aangaan van de overeenkomst ontvang je van ons de naam en contactgegevens van jouw depothouder. Mocht er een andere depothouder worden aangesteld of mocht er iets veranderen in de contactgegevens van de depothouder dan informeren wij jou daarover. Mocht je de depothouder niet kunnen bereiken, dan kan je telefonisch contact opnemen met DV Media (046-4810222).

Als je contact met ons opneemt, vermeld dan altijd je naam en wijknummer.

Tot slot 
We wensen je veel plezier bij het bezorgen van het magazine Nummer 1 en het eventueel aanvullend reclamemateriaal.